Skautský institut v Brně

Návrh kavárny skautského institutu v Brně, 2017

 

 

 

 

Při tvorbě návrhu jsme se snažili nalézt netradiční řešení odpovídající danému prostoru. Nejdominantnějším prvkem v prostoru nastávající kavárny je šedá dlažba. Místo zakrývání jsme se rozhodli ji naopak přiznat a využít jako vodítko pro celý vizuál. Pravidelný rastr dlažby je zopakován na stěnách, ale odráží se i v samotném nábytku. Síť také chápeme v myšlenkové rovině jako spojování a propojování, k čemuž má skauting, stejně jako budoucí kavárna sloužit. V návrhu pracujeme kromě přesného rastru také s organickými prvky, seškrábaným stropem nebo osvětlením ze zavěšených LED žárovek na černém kabelu. Dekoraci pak tvoří především zeleň v podobě zavěšených květin a obrazy či fotografie.

© Eva Mafková